Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel: Ing. Zdeňka Dokoupilová
se sídlem Kosmatcová 530250 84 Květnice 

identifikační číslo: 74572334

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pohadkovepernicky.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků firmy "Zdeňka Dokoupilová", se sídlem Kosmatcová 530, 250 84 Květnice, identifikační číslo: 74572334 v internetovém obchodě na stránkách www.pohadkovepernicky.cz (dále jen „prodávající“). Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího jsou upraveny  v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Práva a povinnosti prodávajícího

 • prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku
 • prodávající má právo odmítnout objednávku z důvodů naplněné výrobní kapacity
 • veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce kupujícím jsou důvěrné a prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně 

3. Práva a povinnosti kupujícího

 • kupující je povinnen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného
 • s celkovou cenou objednávky je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením
 • při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje

4. Přijetí a vyřízení objednávky

 • veškeré objednávky podané prostřednictvím www.pohadkovepernicky.cz jsou závazné
 • zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí
 • podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů
 • místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce (netýká se osobního odběru)

5. Lhůta pro vyřízení objednávky

 • po přijetí závazné objednávky kontaktuje prodávající kupujícího o termínu dodání zboží
 • zboží je dodáno v nejkratším možném termínu, nejpozději do 3 týdnů
 • pokud termím nemůže být z kapacitních důvodů dodržen, bude kupující neodkladně informován

6. Přeprava a dodání zboží

Osobní odběr

 • zboží je možné vyzvednout na adrese firmy, termín předání zboží je vždy nutné předem telefonicky domluvit 
Česká pošta (Balík do ruky)
 • poštovné je účtováno ve výši 180Kč (včetně poplatku za přepravu křehkého zboží a balného)
 • zásilka je obvykle doručena do 2.dne od odeslání
 • o odeslání je zákazník informován e-mailem České pošty
 • pokud je balík viditelně poškozen, uplatněte reklamaci přímo u České pošty, za škody vzniklé při přepravě zboží nenese prodávající odpovědnost

7. Způsoby úhrady zboží

 • bankovní převod na účet prodávajícího prostřednictvím faktury 
 • zboží bude dodáno po uhrazení celkové částky za objednané zboží včetně poštovného

8. Práva a povinnosti smluvních stran

 • prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží nelze z technických důvodů vyrobit
 • právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno individuálně dle přání kupujícího. 

9. Rozpor s objednávkou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce, a to podle požadavku kupujícího. Buď výměnou věci, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od objednávky odstoupit. 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2021 až do odvolání. 

                                                                                                                      Zdeňka Dokoupilová

V Květnici dne 15.3.2021